Studieplatser

 De SICS som valts för provning på denna studieplats beskrivs nedan:

Land Allmän behandlingskategori Studieplatser
Tjeckien jordbearbetning, befruktning

1. jordbearbetning experiment och olika N-applikationer - Ingen bearbetning (alla rester på ytan); Minskad till (mejsel som plogar upp till 10 cm-min 30% rester på markytan); Konventionell jordbearbetning (formplöjning upp till 22 cm


Studieplatsaffisch 2018Studieplatsaffisch 2019

 

 SICS 1 :- Jordbearbetningsexperiment och olika N-applikationer

 

 

Ingen till

 

Minskad till

 

jordbearbetning

  CZ experiment faktablad framsida  

Konventionell jordbearbetning - formplöjning upp till 22 cm förvandlar grödorester till jorden

Minskad jordbearbetning - mejselplöjning upp till 10 cm min. 30% av grödoresterna på ytan

 Noll driven - utan behandling alla rester på ytan

   

 

De viktigaste resultaten

Minsta och noll driven resulterade i:

 • Ökad SOC, vilket resulterar i lägre koldioxidutsläpp (+)
 • Minskad jorduppvärmning och ineffektiv avdunstning på grund av rester efter skörd på markytan (min. 30% vid MT, alla vid ZT) (+)
 • Reduktion av vatten och vind erosion (+)
 • Tidigare och mer balanserad uppkomst av växter i jord med hög fuktighet  esp. vid MT (+)
 • Den senare starten av mineralisering processer och vårvegetation av grödor på grund av långsammare uppvärmning av mark som täcks av rester efter skörd vid ZT (-)
 • Sänk mineralisering vid ZT = mindre tillgängliga näringsämnen för växter (-)
 • Större skördeavkastning jämfört med föregående år esp. vid MT (+)
 • Ackumulering av näringsämnen med låg rörlighet i marken i ytskiktet (-)
 • risk för försurning av ytskiktet till följd av mineralisering och nitrifiering processer i jorden accelererade efter gödsel applikationer (-)
 • Färre verksamheter i växtföljd vid ZT = bränslebesparing, arbetsbesparingar (+)
 • Lägre koldioxidutsläpp och lägre bränsleförbrukning, esp. vid ZT = lägre koldioxidavtryck (+)â € <

Beskrivning

Studieplatsen är situationen i Prag - Ruzyně-området. Det har en årlig utfällning 472 mm; årligt genomsnittligt temp. 7.9 ° C. Marken i området är brunjordmodal, lera-lerjord, lössjord på, delvis på krita lera skiffer med ett högre innehåll av grovt damm och ett lägre innehåll av lera partiklar; Orthic Luvisol; lera-lerig textur, pH (KCl) 7.0, pH (H2O) 7.8; SOC 1.4%;

Du har nu möjlighet driven försök startade 1995 med tre driven praxis: konventionell jordbearbetning (CT = plöjning ner till 22 cm), reducerad driven (RT = mejselplöjning av ytjordskiktet till ett djup av 10 cm), och ingen-driven metoder (NT = med skördrester kvar på markytan). Alla grödorester och biprodukter lämnas på fältet. Mineralgödselmedel innehållande fosfor (50 kg P2O5 / ha, i Ammophos) och kalium (80 kg K2O / ha i Korn-Kali) applicerades på markytan varje år efter skörden. Kvävegödselmedel appliceras under vårvegetationen. Kvävedosen ges med tanke på föregående gröda, Nmin. innehåll i mark, förväntat produktionsutbyte och kvalitet. Konventionell pesticider tillämpas vid behov under ett visst år.

gödningsmedel Långtidsförsök: Djupplöjning (28 cm) appliceras före sådd av varje gröda på hösten. Bekämpningsmedel används endast om det behövs, och tillväxtregulatorer har aldrig använts. I experimentet appliceras kväve mineralgödselmedel i fyra olika nivåer (40-80 kg N / ha), fosfor och kalium i två nivåer (26 och 35 kg P ha − 1; 90 och 124 kg K ha − 1). Två organiska gödselmedel användes också, halm och gris uppslamning blandat med halm (gris uppslamning + halm). Gris uppslamning applicerades på hösten innan man planterade rotgrödorna. Halm av spannmål och rester av andra grödor tas bort från tomterna.

Försök på ekologisk jordbruk: inga gödselmedel, nej pesticideranvänds jordförbättrande grödor.

 

LTE

 Långsiktiga experiment