Stakeholder Platforms

Syftet med Stakeholder Platforms är att ge information på det lokala språket till intressenter på studieplatser som är intresserade av SoilCare-projektets aktiviteter.