Även om olika jordar har vissa egenskaper som inte kan ändras, t.ex. textur, markkvalitet kan förbättras genom att genomföra goda förvaltningsstrategier, såsom effektiva grödorotationer som innehåller specifika markförbättrande grödor. Resultaten av SoilCare-experimenten för jordförbättrande grödor kan ses genom att klicka på faktablad nedan.

SoilCare experimentresultat - Faktablad

Frankrike exp 1 växling   frankrike exp 2 täckgrödor   norska täckgrödor   norska täckgrödor 2
Frankrike: Tidigt sådd vete för att minska jord erosion och näringsförlust    Frankrike: Täckgrödor för att minska mekanisk drift och ogräsbekämpning   Norge: djupt rotande täckgrödor för minskning jordförpackning    Norge: Täckgrödor för att förbättra markhälsan
Läs det här experimentbladet på franska här   Läs det här experimentbladet på franska här   Läs detta experimentfaktablad på norska här   Läs detta experimentfaktablad på norska här
 Tyskland glyfosat täckgrödor    Grekland exp 1 apelsin och avokado    grekland exp 3 täcka gröda vinodlingar   danmarksgrödor 2
 Tyskland: Effekter av täckgrödor och glyfosat på markorganismer   Grekland: Jämföra apelsin- och avokadofrukter i jordmån erosion skattesatser   Grekland: Effekter av vetchgrödor på mark erosion i vingårdar    Danmark: Introduktion av täckgrödor i åkrar
Läs det här experimentbladet på tyska här   Läs det här experimentbladet på grekiska här   Läs det här experimentbladet på grekiska här.      
 Brittiska grödor      PT -rotationer    
STORBRITANNIEN: Djupt rotande gräslös för bättre vatten infiltration och jordorganiskt ämne   Portugal: vintergrödor och successionssystem för att förbättra markhälsan     Portugal: Rotationer för att förbättra markhälsan    
    Läs detta faktablad på portugisiska här    Läs detta faktablad på portugisiska här    

 

 

Ytterligare befintlig praktisk information om rotationer, täckgrödor och odling som kommer att vara av intresse för jordbrukare finns nedan.

CropRotations fert   CoverCrop   Linser med havre 1

Grödorotationer

 

Täckgrödor och grön gödsel

 

Intercropping och Crop Mixes