SoilCare-projektet har tagit fram ett antal kortfattade sammanfattningar om särskilda markrelaterade frågor som identifierats i projektet med några rekommendationer för policyalternativ. 

 

Opps flaskhalsar pdf-bild

 Markhälsopolitik för CAP och direktiven om miljövänligt jordbruk 

 (CZ, EL, ES, PL, IT, SE, FR, HU, BE, DKDE)

   

SDG: s förstasidesbild

 Markhälsopolitiken mot hållbara utvecklingsmål (SDG) 

 (CZ, EL, ES, PL, IT, SE, FR, HU, BE, DK, DE)

   

Bild på första sidan

 

Jordbrukarnätverk och socialt kapital för hållbar markhantering 

 (CZ, EL, ES, PL, IT, SE, FR, HUBE, DK, DE)

 

   

SoilCare-bidrag till EU: s samråd med markstrategi 

(CZ, EL, ES, PL, IT, SE, FR, HU, BEDK, DE)

 

   

SICS Adoptionsfaktorer och möjligheter

(CZ, EL, ES, PL, IT, SE, FR, HU, BE, DK, DE)

   

Slutliga rekommendationer för SICS

(CZ, EL, ES, PL, IT, SE, FR, HU, BE, DK, DE)