SoilCare-projektet har tagit fram ett antal kortfattade sammanfattningar om särskilda markrelaterade frågor som identifierats i projektet med några rekommendationer för policyalternativ. 

 

   Opps flaskhalsar pdf-bild

 Markhälsopolitik för CAP och direktiven om miljövänligt jordbruk

 

 

SDG: s förstasidesbild

 Markhälsopolitiken mot hållbara utvecklingsmål (SDG)

 

 

Bild på första sidan

 

Jordbrukarnätverk och socialt kapital för hållbar markhantering