konfekthuvud

Den slutliga SoilCare konferensen kommer att äga rum torsdagen den 24 juni från 10: 30-15: 00 CET i syfte att sprida resultaten av vårt EU-finansierade projekt och stimulera till diskussion kring våra resultat och politiska rekommendationer. 

Registrera här!

Genom att delta kommer du att: 

  • Lär dig mer om jordförbättrande odlingssystem (SICS) och kostnaderna och fördelarna med deras upptag
  • Få insikter från jordbrukare om deras erfarenheter av att använda SICS
  • Utforska möjliggöranden och hinder som påverkar SICS-upptagningen
  • Upptäck SoilCare SICS kartläggningsverktyg och framtida scenarier för beslutsfattare
  • Delta i diskussioner om våra resultat och policyrekommendationer
  • Nätverk med andra intressenter intresserade av SICS framtid

Alla intresserade är välkomna att delta, från jordbrukare till beslutsfattare. 

Det kommer också att finnas några möjligheter att vinna ett eftertraktat jordrelaterat pris!