Fyra scenarierSoilCare-projektet utvecklar en uppsättning framtida scenarier i syfte att identifiera olika vägar för det europeiska jordbruket, fram till 2050, som kommer att bidra till att stödja utvecklingen av framtida politik. 

 

Scenarioutvecklingsprocessen är avsedd att ge ett bidrag på följande sätt:

      • utveckla scenarier som kan testa effektiviteten av föreslagna policyer och användas för utformning av policyer
      • möjliggöra socialt lärande och öka strategisk kapacitet när man överväger politiska alternativ och osäkra framtidsutsikter
      • öka förståelsen för svåra framtider att verka i, och hitta sätt att vidta åtgärder nu mot dessa framtider

Hittills har fyra utkastsscenarier utvecklats. Vi ber om feedback om dessa scenarier för att förbättra deras innehåll och relevans och för att säkerställa att vi får input från ett så stort antal människor inom olika sektorer som möjligt. För mer information och för att ta reda på hur du kan ge feedback, besök Policy Scenario sida.