Konventionell jordbearbetning

Full bredd driven som stör hela jordytan som i allmänhet utförs före plantering. Det involverar vanligtvis en primär operation genom djupplöjning eller mejsling (vanligtvis till 20-30 cm djup), följt av sekundär operation som roterande eller harvande som pulveriserar, plattar och stärker ytan.