Katjon

Partikel med positiv laddning; reaktioner mellan anjoner och katjoner skapar elektriska krafter.