Fånga grödan

Icke-skördad gröda odlad mellan två huvudgrödsäsonger, huvudsakligen avsedd att rensa kvarvarande jordmineral N och därmed potentiellt växa under N-begränsning.