Kolbindning

Jordens lagring av kol i icke-labil form med målet att minska CO2 koncentration