Kolets kretslopp

Sekvens av omvandlingar där koldioxid omvandlas till organiska former genom fotosyntes eller kemosyntes, återvinns genom biosfären (med partiell införlivande i sediment) och slutligen återgår till sitt ursprungliga tillstånd genom andning eller förbränning.