skrymdensitet

Den torra massan av jord per volymvolym jord, uttryckt som g / cm3, ges vanligen i ugnstorka (110