Biomassa

Så enkelt som "vegetativt material över och under marken"; eller mer komplicerat för att inkludera mikrobiella bidrag eller specifika användningar, såsom för bränsle.