Försurning

Processen där koncentrationen av vätejoner i jorden gradvis ökar, orsakad av avlägsnande av (något alkaliska) grödor, urlakning och användningen av försurande N gödsel typer, accelererade eller otillräckligt kompenserade av de naturliga beståndsdelarna i en jord bland vilka modermaterialet.