Ytbevattning

Applicering av vatten på fältet som flyter över landytan eller i smala kanaler (t.ex. furrow eller bassängsprinkler).