Alv

Tekniskt sett markhorisonter under plogdjupet; vanligtvis B-horisonter.