Jordstruktur

Ordningen av jordpartiklar i aggregat som bildar strukturella enheter. Storlek, form och distinkt används för att beskriva jord struktur. Jordbrukare beskriver ofta jord struktur med ord som smuligt eller klumpigt.