Jordorganismer

Varelser som tillbringar hela eller delar av sina liv i jorden.