Jordorganisk substans

Det totala organiskt material i jorden. Den kan delas in i tre allmänna pooler: levande biomassa av mikroorganismer, färska och delvis sönderdelade rester (den aktiva fraktionen) och det väl sönderdelade och mycket stabila organiska materialet. Ytkull ingår vanligtvis inte som en del av jorden organiskt material.