Jordförbättringssystem (SICS)

Beskärningssystem kan betraktas som jordförbättrande om de resulterar i en förbättring markkvalitet, dvs i en hållbar ökad förmåga hos jorden att fullgöra sina funktioner, inklusive mat och biomassa produktion, buffring och filtreringskapacitet och tillhandahållande av annat ekosystemet tjänster.