Jordfunktioner

Huvudsakliga markfunktioner som rör jordbruket markanvändning och skogsbruk inkluderar: (1) primär produktivitet(2) vattenrening och reglering, (3) kolsekventering och andra aspekter av klimatreglering, (4) tillhandahållande av a livsmiljö för funktionell och inneboende biologisk mångfald och (5) näringscykel och tillhandahållande.