Jordens bördighet

Ett mått på jordens förmåga att förse växter med tillräcklig mängd näringsämnen och vatten, och ett lämpligt medium för rotutveckling för att säkerställa korrekt växttillväxt och mognad.