Jordpackning

Ändra jordens natur så att det blir en minskning av tomrumsvolymen mellan jordpartiklar eller aggregat; det manifesteras som en ökning av bulkdensitet och en kraftigt komprimerad jord kan bli betydligt mindre permeabel och mindre luftad. Konstgjord konstruktion orsakas av tjuvjakt (trampning av djurhovar upprepade gånger) eller genom passage av tunga maskiner. Andra typiska exempel är