Sand

Jordpartiklar med en diameter på 0.06-2.0 mm med låg specifik yta ELLER en textur i jorden med 65% sand eller mer och mindre än 8% lera. Till skillnad från leror krymper inte sandjordar och sväller vid torkning och vätning, och om de inte är artificiellt komprimerade är de snabbt permeabla. (OBS: USDA-klassificering använder 0.05 istället för 0.06).