Motståndskraft

Förmågan hos en ekosystemet Att underhålla mångfald, integritet och ekologisk processer efter störning (dvs genom att återgå till sitt ursprungliga tillstånd efter stress).