Reduktion

Tillsats av väte, avlägsnande av syre eller tillsats av elektroner till ett element eller en förening. Under anaerob förhållanden (där det inte finns något löst syre närvarande) såsom i