Lönsam

Situation där intäkterna är högre än kostnaderna.