Produktivitet

Jordens förmåga att producera växter biomassa för mänskligt bruk, tillhandahålla mat, foder, fiber och bränsle inom naturligt eller hanterat ekosystemet gränser