utfällning

Vatten når marken från regn, snö och hagel.