pH

Mätning av surhet, mätt från 1 (syra) till 7 (neutral) till 14 (alkalisk) uttryckt i logaritmisk skala. De flesta jordar har ett pH 3 till 9.