Bekämpningsmedel

Syntetisk biocid riktad mot att förstöra insekter, nematoder, blötdjur, däggdjur, växter, svampar eller bakterier.