Pedoklimatisk zon

Zoner som är relativt homogena när det gäller klimat och mark (t.ex. Metzger et al., 2005).