mänsklig

Genererad av människor. Används för att indikera markförhållanden, störningar eller påfrestningar som skapas av människor.