Organiskt material

Växt och djur rest i marken i olika stadier av nedbrytning. Allt material som ingår i eller härrör från levande organismer. Inkluderar jordorganiskt ämne, växt rest, kompost, kompostoch andra material.