Organiska gödningsmedel

Husdjursgödsel, matsmältning, grön gödsel, kompost, avloppsslam, (agro) industriellt organiskt avfall.