Näringsförvaltning

Hur näringstillgången och / eller sättet näringscykel (i termer av jord processer) regleras.