nematoder

Små, vanligtvis mikroskopiska, osegmenterade maskar. Vissa är parasiter av djur eller växter. De flesta lever fritt i jorden.