mulching

Lämna organiska rester (eller plastark) ovanpå marken eller i de första få marken.