löss

Material som transporteras och deponeras av vind och består av övervägande partiklar av siltstorlek och bildar viktiga bördiga jordar.