urlakning

Avlägsnande av lösliga material från en zon i jord till en annan via nedåtgående rörelse i profilen.