Bevattning

Applicering av vatten på jordar för att hjälpa till med produktion av grödor.