Infiltration

Förflyttningen av vatten som passerar markytan i jorden (i motsats till genomträngning, vilket är rörelse av vatten genom jordlager som rör sig ner till akvifererna eller ut till floder).