Växtsäsong

Den del av året då jord- och lufttemperatur tillåter biologisk aktivitet; denna period kan approximeras med antalet frostfria dagar.