Grundvatten

Sötvatten som finns under jordytan som fyller håligheterna i jordskorpan (porer, sprickor etc. i jord, sand och rock) sammanhängande,