svampar

Flercellade, icke-fotosyntetiska organismer som varken är växter eller djur. Svampceller bildar långa kedjor som kallas hyfer och kan bilda fruktkroppar såsom mögel eller svamp för att sprida sporer. Vissa svampar som jäst är encelliga.