evapotranspiration

Processen genom vilken vatten passerar från en vätska till ett ångformigt (gasformigt) tillstånd svettning från vegetation, och avdunstning från mark- och växtytor. Förångningshastigheten uttrycks vanligtvis i mm dag-1; en skillnad kan göras mellan den potentiella evapotranspirationen under obegränsad tillgång på vatten och den faktiska evapotranspirationen under begränsad tillgänglighet.