avdunstning

Hastigheten för vattenförlust från vätska till ånga (gasformigt) från ett öppet vatten, våt jord eller växtyta, vanligtvis uttryckt i mm dag-1.