Miljöpåverkan

Effekterna av jordbruksproduktionen på miljön (t.ex. urlakning, växthusgasutsläpp, markförstöring, människors hälsa, biologisk mångfald etc.).