aggregat

Jordaggregat är jordbottnar av olika storlekar (mikroaggregat 53-250