Deposition

Ackumulering av eroderat markmaterial på markytan